Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(20/11/2020)
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
Xem chi tiết tại đây
(13/08/2011)
Tháng 07/2011, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 755 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7.700.000 USD
(09/01/2011)
Tháng 12/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long đã tiêu thụ được 345 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 3.863.000 USD...
(04/11/2010)
Tháng 10/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 712 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7,86 triệu USD.
(03/09/2010)
Tháng 08/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 663 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7.591.000 USD.