Tìm kiếm
Weblink
Tin tức - Sự kiện

(05/06/2013)
Bộ Công Thương vừa đưa ra danh sách “Các DN XK uy tín” trong cả nước năm 2012-2013, trong đó có 45 DN XK thủy sản.
 
 
(13/08/2011)
Tháng 07/2011, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 755 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7.700.000 USD