Tìm kiếm
Weblink

(01/02/2013)
Năm 2012,  công ty đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do những biến động không ngừng về nguyên liệu và thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên với những quyết tâm và nổ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên, công ty đã đạt  tổng sản lượng xuất khẩu của công ty là 4.425 tấn với kim ngạch 40,7 triệu USD. Mặc dù sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch (đạt gần 70% kế hoạch), nhưng công ty vẫn giữ vững thị phần tại các nước EU & Hoa Kỳ, các sản phẩm từ tôm sú và tôm thẻ vannamei của công ty luôn được khách hàng nước ngoài ưa chuộng. Trong nước, công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác và nhà cung cấp.
 
Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh của năm 2013 như sau: Sản lượng : 5.600 tấn (bao gồm tôm đông lạnh và các mặt hàng Giá trị gia tăng), kim ngạch xuất khẩu: 50 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng.
Các tin khác