Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu
Nhà máy - Dây chuyền sản xuất

 

 Nhà máy

 

 

 

 

Chế biến hàng tươi

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế biến hàng luộc

   

 

 

 

 

 Chế biến tôm khoai tây

   

 

  

Chế biến cá

   

 

 

Qui trình đóng gói

   

 

 

 Phòng kiểm nghiệm

 

 

 

 

Kho lạnh