COOKED THEN PELLED ...
BLACK TIGER RAW ...
COOKED THEN PELLED ...
VANNAMEI RAW HEAD ...
VANNAMEI CPDTO ON ...
BLACK TIGER RAW ...
BLACK TIGER COOKED ...
VANNAMEI RAW ...
SHRIMP BURGERS
VANNAMEI RAW PD ...
TORPEDO BREADED
BLACK TIGER RAW PD ...
BREADED LOLLIPOP ...
BLACK TIGER RAW PD ...
DIM SUM SHRIMPERS
BLACK TIGER RAW PD ...
POTATO STRINGS ON ...
VANNAMEI SKEWER RAW ...
BREADED SHRIMP TAIL ...
VANNAMEI PD TAIL ON ...
CRIPSY SHRIMP WRAPS
VANNAMEI RAW PD ...
GYOZA SEAFOOD
VANNAMEI RAW WITH ...
Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu công ty

Tên gọi đầy đủ :    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
Tên tiếng Anh :    CUULONG SEAPRODUCTS COMPANY
Tên viết tắt :    CUULONG SEAPRO
Chủ tịch HĐQT :    TRƯƠNG THANH TÂN
    •  Email: :    tttan@cuulongseapro.vn
    •  Skype :    tan.vtfotec.office
Tổng giám đốc :    TRẦN THANH LỄ
    •  Email: :    lett@cuulongseapro.vn  
    •  Skype: :    le.cuulong  
Địa chỉ giao dịch  
    •  Trụ sở chính :    36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0294. 3852052/3852321/  3852236/ 3853390
    •  Fax :    0294. 3852078
    •  Website :     cuulongseapro.vn
Văn phòng liên lạc  
    •  Địa chỉ :    Số 14D9 đường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0283 7442989
    •  Fax :    0283 7442987

     

Tin tức - Sự kiện
14/11/2019

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

xem chi tiết

09/08/2019

Báo cáo tài chính năm 2019

 

19/04/2019

Biên bản Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019

 

Tập tin đính kèm