COOKED PDTO SHRIMP ...
RAW HLSO BLACK ...
RAW PDTO BLACK ...
SKEWERED PDTO SHRIMP
HOSO BLACK TIGER
COOKED PD SHRIMP - ...
RAW PD BLACK TIGER ...
VANNAMEI NOBASHI
HALF-CUT HOSO BLACK ...
SKEWERED PD SHRIMP
HOSO BODY PEEL ...
BLACK TIGER NOBASHI
RING SHIMP
CAT TIGER NOBASHI
POTATO STRINGS ON ...
COOKED HLSO SHRIMP ...
PANGASIUS PORTION
SKEWERED SEAFOOD & ...
ROLLED PANGASIUS
BREADED HOSO SHRIMP
POTATO STRINGS ON ...
SKEWERED PD/PDTO ...
BREADED / SEASONED ...
PANGASIUS FILLET ...
POTATO STRINGS ON ...
BREADED PD, PDTO, ...
BREADED NOBASHI ...
SEASONED SHRIMP
PANGASIUS FILLET ...
Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu công ty

Tên gọi đầy đủ :    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
Tên tiếng Anh :    CUULONG SEAPRODUCTS COMPANY
Tên viết tắt :    CUULONG SEAPRO
Tổng giám đốc :    TRẦN THANH LỄ
Địa chỉ giao dịch  
    •  Trụ sở chính :    36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0294. 3852052/3852321/  3852236/ 3853390
    •  Fax :    0294. 3852078
    •  E-mail :    lett@cuulongseapro.vn
    •  Skype :    le.cuulong
Văn phòng liên lạc  
    •  Địa chỉ :    Số 14D9 đường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    028. 37442987
    •  Fax :    0294. 3852078
    •  E-mail :    lett@cuulongseapro.vn
Website :    cuulongseapro.vn
Chủ tịch HĐQT :    Ông TRƯƠNG THANH TÂN
    •  E-mail :    tttan@cuulongseapro.vn
    •  Skype :    tan.vtfotec.office

     

Tin tức - Sự kiện
09/08/2019

Báo cáo tài chính năm 2019

 

19/04/2019

Biên bản Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019

 

Tập tin đính kèm

19/04/2019

Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019

 

Tập tin đính kèm