Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu
Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (KHÁCH HÀNG)

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website được quản lý bởi Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (Cuulong seapro). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật tất cả những thông tin của bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng niềm tin cho khách hàng là vấn đề quan trọng với công ty chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Người tiêu dùng hoặc khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin cần thiết trên trang liên hệ của website cuulongseapro.vn như: Họ tên, tên công ty, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ Email, nội dung cần liên lạc, thông tin này được yêu cầu để chúng tôi có thể liên lạc lại được với bạn khi cần thiết.

1.      MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.

Liên lạc, hỗ trợ, trao đổi với khách hàng nếu có yêu cầu.

2.      PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website cuulongseapro.vn sử dụng thông tin của khách hàng để cung cấp:

·         Cung cấp các mặt hàng mới đến khách hàng;

·         Duy trì, cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng khi có nhu cầu;

·         Liên lạc và giải quyết khiếu nại của khách hàng;

3.      THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoài trừ trường hợp khách hàng không còn giao dịch với chúng tôi.

4.     NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁC NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (KHÁCH HÀNG)

·         Ban quản trị;

·         Ban lãnh đạo;

·         Các nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng;

·         Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

5.     ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

·         Địa chỉ: số 36 Bạch Đằng, P4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

·         Điện thoại: (0294) 3 852 321

·         Fax: (0294) 3 852 078

Văn phòng Đại diện

·         Địa chỉ: 14D9, Thảo Điền, Q2, Tp. HCM

·         Điện thoại: (028) 3 7442 989

·         Fax: (028) 3 7442987

6.      PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người tiêu dùng có thể cập nhật và hủy bỏ thông tin của mình bằng cách thông báo với chúng tôi qua số điện thoại, email hoặc thông báo qua trên trang liên hệ của website cuulongseapro.vn.

7.      CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của khách hàng được Công ty chúng tôi bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng trên website cuulongseapro.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoài trừ trường hợp quy định khác của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng. Công ty chúng tôi có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật thông tin trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa.

8.      CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc sai phạm vi sử dụng, khách hàng hãy gửi email khiếu nại đến email: nguyenvanthien@cuulongseapro.vn hoặc gọi điện thoại tới số (0294) 3 852 321 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc trong vòng 3 ngày làm việc (ba) từ thời điểm khiếu nại.