Tìm kiếm
Weblink
Thông tin ngành

(05/06/2013)
Bộ Công Thương vừa đưa ra danh sách “Các DN XK uy tín” trong cả nước năm 2012-2013, trong đó có 45 DN XK thủy sản.
 
 
(03/01/2011)
Lần đầu tiên XK tôm của Việt Nam vượt con số 2 tỷ USD. Theo số liệu chính thức, 11 tháng 2010 XK các mặt hàng tôm của cả nước đạt gần 219.000 tấn, giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Ước tính, cả năm 2010: 240.000 tấn với giá trị khoảng 2,08 tỷ USD (năm 2009: 209.567 tấn, 1,675 tỷ USD). Xuất khẩu tôm 2010 sang 92 thị trường, tăng hơn 10 thị trường so với năm 2009. Năm 2010 cũng ghi nhận sự tham gia của 341 đơn vị XK các mặt hàng tôm, trong đó: 149 DN XK tôm chân trắng, 163 DN XK các mặt hàng tôm sú.
Theo đánh giá, có 4 yếu tố chính góp phần cho kết quả XK tôm năm nay.
(11/03/2010)
Hôm nay, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả bộ xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ lần thứ 4, giai đoạn từ ngày 01/02/2008 đến ngày 31/01/2009.
(01/02/2010)
Theo thống kê của Hải quan, năm 2009 xuất khẩu (XK) thuỷ sản của cả nước đạt 1,216 nghìn tấn, trị giá 4,25 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và 5,7% về giá trị so với năm 2008, lần đầu tiên giảm sau 13 năm. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là kết quả khả quan đối với các doanh nghiệp XK, trước những khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, những rào cản về kỹ thuật và thuế quan của các nước nhập khẩu...