Tìm kiếm
Weblink
Thông tin ngành

(11/03/2010)
Theo kết quả sơ bộ, Minh Phu Corp chịu mức thuế lớn nhất 3,27%, trong khi Nha Trang Seafoods có mức thuế thấp nhất 2,50%. 29 công ty chịu mức thuế 2,89%. Mức thuế áp cho các công ty khác của Việt Nam là 25,76%.
Chi tiết mức thuế CBPG sơ bộ cho từng công ty như sau:
 
Kết quả sơ bộ xem xét hành chính thuế CBPG tôm Việt Nam
giai đoạn từ ngày 1/02/2008 đến 31/01/2009
Nhà sản xuất/nhà xuất khẩu 
Biên độ phá giá trung bình (%)
Minh Phu Corp
3,27 %
Nha Trang Seafoods
2,50%
BacLieuFis
2,89%
CP Vietnam
2,89%
Cadovimex-Vietnam
2,89%
Cafatex Corp
2,89%
Camranh Seafoods
2,89%
Camimex
2,89%
CATACO
2,89%
CAFISH
2,89%
COFIDEC
 
2,89%
Cuu Long Seapro
2,89%
Seaprodex Danang
2,89%
Gallant Ocean Vietnam
2,89%
Grobest & I-Mei Industrial (Vietnam) Co., Ltd
2,89%
Incomfish
2,89%
Kim Anh Co.Ltd
2,89%
Minh Hai Jostoco
2,89%
Sea Minh Hai
2,89%
SEAPRIMEXCO
2,89%
Ngoc Sinh Seafoods
2,89%
Nha Trang Fisco
2,89%
Phu Cuong Seafood Processing and Import-Export Co., Ltd.
2,89%
Phuong Nam Co.ltd
2,89%
Fimex VN
2,89%
Stapimex
2,89%
Thuan Phuoc Seafoods and Trading Corporation
2,89%
UTXI
2,89%
Viet Foods Co., Ltd. (“Viet Foods”)
2,89%
Viet Hai Seafood Co., Ltd. 
2,89%
Vinh Loi Import Export Company (“Vimexco”)
2,89%
Mức thuế cho các công ty khác của Việt Nam
25,76 %
 
Nguồn: Vasep