Tìm kiếm
Weblink
Thông tin ngành

(05/06/2013)
Bộ Công Thương vừa đưa ra danh sách “Các DN XK uy tín” trong cả nước năm 2012-2013, trong đó có 45 DN XK thủy sản.
Bộ Công Thương hy vọng các DN XK uy tín của Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng DN thế giới.

 

45 Doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu uy tín năm 2012-2013 
1
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và XNK Cà Mau
2
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản XK Âu Vững
3
Công ty Cổ phần chế biến thủy sản XNK Kiên Cường
4
Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản Út Xi
5
Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản XK Minh Hải
6
Công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau
7
Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu
8
Công ty Cổ phần Gò Đàng
9
Công ty Cổ phần Hùng Vương
10
Công ty Cổ phần Hải Việt
11
Công ty Cổ phần Nam Việt
12
Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17
13
Công ty Cổ phần Sài Gòn Food
14
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
15
Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta
16
Công ty Cổ phần thực phẩm thủy sản XK Cà Mau
17
Công ty Cổ phần thực phẩm Trung Sơn
18
Công ty Cổ phần thủy sản và XNK Côn Đảo
19
Công ty Cổ phần thủy sản Cửu Long
20
Công ty Cổ phần thủy sản Mekong
21
Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải
22
Công ty Cổ phần thủy sản Ngọc Xuân
23
Công ty Cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước
24
Công ty Cổ phần thuỷ sản Bình Định
25
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
26
Công ty Cổ phần Việt An
27
Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Cửu Long An Giang
28
Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang
29
Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre
30
Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Miền Trung
31
Công ty TNHH Đại Thành
32
Công ty TNHH chế biến thực phẩm thương mại Ngọc Hà
33
Công ty TNHH Hải Nam
34
Công ty TNHH Hải Vương
35
Công ty TNHH Highland Dragon
36
Công ty TNHH Huy Nam
37
Công ty TNHH kinh doanh chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt
38
Công ty TNHH một thành viên XK thủy sản Khánh Hòa
39
Công ty TNHH Mai Linh
40
Công ty TNHH Phú Quý
41
Công ty TNHH Tín Thịnh
42
Công ty TNHH thực phẩm XK Hải Thanh
43
Công ty TNHH thủy hải sản Saigon - Mekong
44
Công ty TNHH thủy sản Gió Mới
45
Công ty TNHH thủy sản Hải Long Nha Trang
 Nguồn vasep.com.vn