Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(03/12/2009)
Trong tháng 11/2009 Công ty đã xuất khẩu được 380 tấn sản phẩm đạt kim ngạch là 3.300.000 USD. Như vậy tính đến thời điểm cuối tháng 11/2009 công ty đã tiêu thụ được 4.050 tấn sản phẩm tôm cá đông lạnh với kim ngạch xuất khẩu là 36.200.000 USD, đạt 97,35% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận năm 2009 ước đạt 15 tỷ đồng. Hiện tại công ty đang tập trung thu mua nguyên liệu để sản xuất nhằm hoàn tất các đơn hàng đã ký. Dự kiến doanh số của tháng 12/2009 đạt 2.000.000 USD. Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2009.