Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(02/07/2010)
Tháng 06/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 457 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 4.788.000 USD.
Như vậy,  đến hết tháng 06/2010, công ty đã tiêu thụ được 1,300 tấn tôm đông lạnh tăng 7,50 % so với cùng kỳ năm 2009;  kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm đạt 12.250.000 USD tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại đã sắp vào chính vụ thu hoạch tôm sú tại địa phương nhưng sản lượng không nhiều do những trở ngại về thời tiết trong thời gian vừa qua. Công ty vẫn đang cố gắng tập trung thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2010.