Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(09/01/2011)
Tháng 12/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long đã tiêu thụ được 345 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 3.863.000 USD. Như vậy đến hết tháng 12/2010, công ty đã tiêu thụ được 4.820 tấn tôm đông lạnh tăng 13 % so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu cả năm 2010 đạt 50.858.000 USD và tăng 33 % so với năm 2009.
 
Trong năm 2010, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp không ít khó khăn do những biến động trên thị trường nguyên liệu đầu vào, tình hình kinh tế chưa phục hồi sau khủng hoảng tài chính tài chính tại các nước EU (thị trường chính của công ty), lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh tại thị trường Hoa Kỳ , quy định về kiểm tra chất trifluralin trên 100% tôm nhập khẩu tại thị trường Nhật Bản … Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Tổng Giám đốc cùng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 (kim ngạch xuất khẩu đạt 127 % kế hoạch năm 2010), lợi nhuận trước thuế ước đạt 20 tỷ đồng.
 
Dựa trên những thành quả đã đạt được trong năm 2010, công ty đã đề ra mục tiêu năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu 60.750.00 USD, lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng.