Tìm kiếm
Weblink
Tin tức - Sự kiện

(09/11/2009)
Ngày 27/10/2009, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phê duyệt các quy định mới nhằm xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (IUU) tại các nguồn nước của Liên minh Châu Âu (EU) sau khi nhận được ý kiến tán thành của Ủy ban Nghề Nuôi trồng thủy sản trong tháng 9/2009.
(24/08/2009)
Nhật Bản đang lo lắng theo dõi tiến trình của lệnh cấm buôn bán cá ngừ vây xanh quốc tế, trong khi Mônacô, Đức, Anh, Hà Lan và Pháp đã ủng hộ lệnh cấm này