WILD CAUGHT ...
VANNAMEI SKEWER
Tôm Đỏ ...
VANNAMEI SHRIMP ...
VANNAMEI SUSHI
BREADED SHRIMP TAIL ...
COOKED THEN PELLED ...
BLACK TIGER RAW PD ...
CIS PD Black Tiger
CRIPSY SHRIMP WRAPS
BLACK TIGER RAW PD ...
BLACK TIGER RAW ...
GYOZA SEAFOOD
TORPEDO BREADED
BLACK TIGER RAW PD ...
VANNAMEI SKEWER RAW ...
VANNAMEI RAW HEAD ...
VANNAMEI PD TAIL ON ...
BREADED LOLLIPOP ...
VANNAMEI RAW PD ...
VANNAMEI CPDTO ON ...
VANNAMEI RAW WITH ...
BLACK TIGER RAW ...
BLACK TIGER COOKED ...
DIM SUM SHRIMPERS
VANNAMEI RAW ...
POTATO STRINGS ON ...
VANNAMEI RAW PD ...
Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu công ty

Tên gọi đầy đủ :    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
Tên tiếng Anh :    CUULONG SEAPRODUCTS COMPANY
Tên viết tắt :    CUULONG SEAPRO
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc :    TRƯƠNG THANH TÂN
    •  Email: :    tttan006@gmail.com
    •  Skype :    tan.vtfotec.office
Địa chỉ giao dịch  
    •  Trụ sở chính :    36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0294. 3852321/  3852236/ 3853390 - 098.839.1315
    •  Website :     cuulongseapro.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :    Thay đổi lần 8 ngày 06 tháng 04 năm 2020  xem giấy chứng nhận      tại đây
 

     

Tin tức - Sự kiện
15/04/2024

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2024 xem chi tiết tại đây

28/07/2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 xem chi tiết tại đây