SHRIMP BURGERS
COOKED THEN PELLED ...
BLACK TIGER RAW ...
TORPEDO BREADED
VANNAMEI RAW HEAD ...
BREADED LOLLIPOP ...
VANNAMEI CPDTO ON ...
BLACK TIGER RAW ...
BLACK TIGER COOKED ...
DIM SUM SHRIMPERS
VANNAMEI RAW ...
POTATO STRINGS ON ...
VANNAMEI RAW PD ...
BREADED SHRIMP TAIL ...
COOKED THEN PELLED ...
BLACK TIGER RAW PD ...
CRIPSY SHRIMP WRAPS
BLACK TIGER RAW PD ...
GYOZA SEAFOOD
BLACK TIGER RAW PD ...
VANNAMEI SKEWER RAW ...
VANNAMEI PD TAIL ON ...
VANNAMEI RAW PD ...
VANNAMEI RAW WITH ...
Tìm kiếm
Weblink
Giới thiệu công ty

Tên gọi đầy đủ :    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
Tên tiếng Anh :    CUULONG SEAPRODUCTS COMPANY
Tên viết tắt :    CUULONG SEAPRO
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc :    TRƯƠNG THANH TÂN
    •  Email: :    tttan@cuulongseapro.vn
    •  Skype :    tan.vtfotec.office
Địa chỉ giao dịch  
    •  Trụ sở chính :    36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0294. 3852052/3852321/  3852236/ 3853390
    •  Fax :    0294. 3852078
    •  Website :     cuulongseapro.vn
Văn phòng liên lạc  
    •  Địa chỉ :    Số 14D9 đường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    •  Số điện thoại :    0283 7442989
    •  Fax :    0283 7442987
Mã số Thuế :    2100307704
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :    Thay đổi lần 8 ngày 06 tháng 04 năm 2020  xem giấy chứng nhận      tại đây
 

     

Tin tức - Sự kiện
11/05/2021

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 xem chi tiết tại đây

11/05/2021

Biên bản đại hội cổ đông năm 2021 xem chi tiết tại đây

20/04/2021

Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2021