Tìm kiếm
Weblink
Tôm nguyên con

HOSO BLACK TIGER
SIZE (pcs/kg):
6/8, 8/12, 13/15, 16/20, 21/30, 31/40
Packing: As customer's requirement.
HALF-CUT HOSO BLACK TIGER
Packing: As customer's requirement.
HOSO BODY PEEL BLACK TIGER
SIZE (pcs/kg):
6/8, 8/12, 13/15, 16/20, 21/30, 31/40
Packing: As customer's requirement.