Tìm kiếm
Weblink
POTATO STRINGS ON PANGASIUS CUBE

Mô tả:

WEIGHT:
20 grs/pc, 25 grs/pc, 30 grs/pc
INGREDIENTS:
Pangasius cube, Potato Strings

Quy cách đóng gói:
Packing: as customer's requirement.

Click vào sản phẩm để xem lớn hơn