Tìm kiếm
Weblink
BREADED HOSO SHRIMP

Mô tả:

WEIGHT:
20 grs/pc, 25 grs/pc, 30 grs/pc, 50gr/pc
INGREDIENTS:
Shrimp, Bread  (Pre-dust, Battermix, Breadcrumb)

Quy cách đóng gói:
Packing: as customer's requirement.

Click vào sản phẩm để xem lớn hơn