Tìm kiếm
Weblink
Tin tức - Sự kiện

(24/08/2009)
Nhật Bản đang lo lắng theo dõi tiến trình của lệnh cấm buôn bán cá ngừ vây xanh quốc tế, trong khi Mônacô, Đức, Anh, Hà Lan và Pháp đã ủng hộ lệnh cấm này