Tìm kiếm
Weblink
Tin tức - Sự kiện

(04/11/2010)
Tháng 10/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 712 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7,86 triệu USD.
(03/09/2010)
Tháng 08/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 663 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7.591.000 USD.
(24/08/2010)
Công ty CP Thủy sản Cửu Long đã tiến hành mời các Tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng của công ty trong năm 2010:
(02/07/2010)
Tháng 06/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 457 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 4.788.000 USD.
(11/03/2010)
Hôm nay, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả bộ xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ lần thứ 4, giai đoạn từ ngày 01/02/2008 đến ngày 31/01/2009.