Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(04/11/2010)
Tháng 10/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 712 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7,86 triệu USD.
Như vậy,  10 tháng đầu năm 2010, công ty đã tiêu thụ được 4.080 tấn tôm đông lạnh tăng 12 % so với cùng kỳ năm 2009;  kim ngạch xuất khẩu đạt 42,5 USD tăng 29% so với cùng kỳ năm 2009.
Hiện tại đã hết vụ thu hoạch tôm sú tại địa phương nhưng Công ty vẫn đang cố gắng tập trung thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2010.