Tìm kiếm
Weblink
Tin công ty

(03/09/2010)
Tháng 08/2010, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu long đã tiêu thụ được 663 tấn tôm đông lạnh đạt kim ngạch 7.591.000 USD.
Như vậy,  đến hết tháng 08/2010, công ty đã tiêu thụ được 2.650 tấn tôm đông lạnh tăng 8,60 % so với cùng kỳ năm 2009;  kim ngạch xuất khẩu đạt 26.623.000 USD tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại đã vào chính vụ thu hoạch tôm sú tại địa phương nhưng sản lượng không nhiều do những trở ngại về thời tiết trong thời gian vừa qua. Công ty vẫn đang cố gắng tập trung thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2010.