Tìm kiếm
Weblink
SKEWERED PD/PDTO SHRIMP & PANGASIUS CUBES

Mô tả:

SIZE (pcs/lb):
31/40, 41/50, 51/60

Quy cách đóng gói:
Packing: as customer's requirement.

Click vào sản phẩm để xem lớn hơn